IO โดดเดี่ยวบนโลกนี้ แต่มีลูกนะ ตอนที่1

ในตอนที่มนุษย์โลกยิ่งใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่บรรยากาศบนโลกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้คนที่อยู่บนโลกพวกเขาเริ่มหายใจไม่ออกและสีของเลือดแทนที่จะเป็นสีแดงมันก็กลายเป็นสีดำและคนทั่วทั้งโลกก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดมนุษย์ดูหนังฟรีโลกทุกคนต้องย้ายออกจากดาวของตัวเองและทิ้งคนส่วนใหญ่อยู่ก็คือสถานีว่าการที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกทีนึง